Text

ÜRÜNLER



MEMBRAN KAPLAMA

Binaların su ile temasında zarar almaması ve içeriye ya da dışarıya bir su geçişi olmaması için kullanılan malzemenin genel bir adıdır. Sadece bir membran türü bulunmaz. Hem fiyatına hem de kalitesine göre birçok membran türü vardır.Yapılar sızıntı suları, geçici veya sürekli olan basınçlı yer altı sularına maruz kalır. Eğer su yalıtımı zorunlu olmazsa deprem daha faza can yakar. Depremin ardından yapıların %79’unun çöktüğü gözlenmiş olduğundan İstanbul depreminin yapılara zarar vermesinin en önemli nedenlerinden biri de taşıyıcı sistemin çökmüş olmasıdır.